Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika.

On obuhvaća, osim redovitih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je naša škola prepoznatljiva.
Školskim kurikulumom obuhvaćeni su i neformalni programi, te obilježja koja stvaraju školski imidž, kao što su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti, o vrednovanju primjera koji postavljaju kriterij kvalitetne škole i načine na koji je ta škola organizirana i vođena.

Osnovna škola dr. Jure Turića Školskim kurikulumom utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti te druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte. 

Klikom na poveznicu možete otvoriti Školski kurikulum za školsku godinu 2023./2024.

Ravnatelj
Ivica Radošević