Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika.

On obuhvaća, osim redovitih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je naša škola prepoznatljiva.
Školskim kurikulumom obuhvaćeni su i neformalni programi, te obilježja koja stvaraju školski imidž, kao što su kvalitetni odnosi, briga o jednakosti, o vrednovanju primjera koji postavljaju kriterij kvalitetne škole i načine na koji je ta škola organizirana i vođena.

Osnovna škola dr. Jure Turića školskim kurikulumom utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, te druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog obrazovnog nacionalnog standarda.

Učitelji će u školskom kurikulumu planirati sve aktivnosti (projekte, obilježavanja, predavanja, radionice, zabavna događanja), međutim, njihova realizacija ovisit će o epidemiološkim preporukama u tom trenutku. Trenutna realizacija je moguća na način da ne dolazi do miješanja razrednih odjeljenja, odnosno da svaki razred tu aktivnost provodi u svom razrednom odjeljenju.

Do daljnjega se ne održavaju priredbe i ostale aktivnosti koje uključuju učenike više razrednih odjeljenja. Ukoliko dođe do promjene i poboljšanja epidemiološke situacije, školski kurikulum će se promijeniti i tada će se planirati i dodatne aktivnosti koji će se moći realizirati.

Klikom na link možete otvoriti Školski kurikulum za školsku godinu 2020./21.

Ravnatelj
Ivica Radošević