Klikom na link možete otvoriti Godišnje izvješće za 2019. godinu. Godisnje_izvjesce.pdf
Klikom na link možete otvoriti Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka. Pravilnik_o_obradi_i_zaštiti_podataka_OŠ_dr_Jure_Turića.docx
Klikom na link možete otvoriti Godišnje izvješće za 2018. godinu. Godisnje_izvjesce,2018._.pdf
Klikom na link možete otvoriti Godišnje izvješće za 2017. godinu Godisnje_izvjesce.pdf Godisnje_izvjesce_tab.pdf
Klikom na link možete otvoriti Godišnje izvješće za 2016. godinu Godisnje_izvjesce_2016.pdf Godisnje_izvjesce_tab_2016.pdf
Klikom na link možete otvoriti Zahtjev za pristup informacijama. Obrazac-2_Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc
Klikom na link možete otvoriti Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije. Obrazac-3_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije.doc
Klikom na link možete otvoriti Zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Obrazac-4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_infor.doc
Klikom na link možete otvoriti Zahtjev za izdavanje duplikata - prijepisa svjedodžbe. Zahtjev,_prijepis_svjedodžbe.doc
Klikom na slike možete otvoriti Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Kriteriji_za_za_određivanje_naknade_za_dostavu_informacija.jpg Kriteriji_za_za_određivanje_naknade_za_dostavu_informacija_(2).jpg
Klikom na sliku možete otvoriti Odluku o imenovanju službenika za informiranje. Odluka,_zamjenik.jpg
Klikom na sliku možete otvoriti Odluku o imenovanju službenika za informiranje. Odluka.jpg