O glazbenoj školi

Općenito o Glazbenoj školi

Osnovna glazbena škola djeluje od 2007. godine pri OŠ dr. Jure Turića i izvodi programe propisane nastavnim planom i programom za osnovne glazbene škole.Na kraju svake školske godine učenici dobivaju javnu ispravu – svjedodžbu.Temeljna djelatnost škole je odgoj i osnovno glazbeno obrazovanje mladih. Naša glazbena škola izvodi programe za instrumente: gitaru, klavir, harmoniku,tambure i violinu. Glazbena škola trenutno broji 70 učenika u 5 odjela.

O organizaciji i radu glazbene škole

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Polaznici glazbene škole osim nastave instrumenta pohađaju i nastavu solfeggia – predmeta na kojem učenici razvijaju sluh, osjećaj za ritam i stječu osnove glazbene teorije i notnog pisma. Prva dva razreda glazbene škole učenik pohađa dva predmeta: glavni predmet je instrument, na kojem je nastava individualna, dva puta tjedno po 30 minuta, a drugi (skupni) predmet je solfeggio, dva puta tjedno po 45 minuta. Od trećeg razreda učenici pohađaju treći predmet, nastavu skupnog muziciranja (zbor, orkestar ili komorni sastav…) Nastava se odvija u popodnevnoj smjeni. Djeci koja stanuju dalje ili su putnici nastojimo raspored složiti da ne moraju dolaziti četiri puta tjedno, već dva puta tjedno, tj. da isti dan imaju i sat solfeggia i sat instrumenta, najčešće odmah iza nastave u osnovnoj školi. Za glazbenu školu plaća se participacija u iznosu od 150 eura godišnje. 

Kulturna i javna djelatnost škole

Jedna od djelatnosti naše škole je i njegovanje prvih javnih nastupa učenika. Odjeli škole redovito organiziraju školske produkcije učenika, kao i božićni i završni koncert koji se
održavaju u dvorani POU-a „Dr.Ante Starčević“ u Gospiću. Svojim programima, učenici škole također sudjeluju na nekim priredbama, svečanostima i manifestacijama.

Kako i kada upisati glazbenu školu?

Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila na prijemnoj audiciji. Kod upisa novih polaznika na audiciji provjerava se glazbeno pamćenje, ritam i sluh. Mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o broju slobodnih mjesta i ostvarenim bodovima na audiciji. Audicija za upis novih učenika u 1.razred održava se u lipnju svake godine, a ukoliko ostane slobodnih mjesta mogući su dodatni rokovi u rujnu.

Što učenike očekuje u osnovnoj glazbenoj školi?

Osnovna glazbena škola ima svoj plan i program propisan od Ministarstva znanosti obrazovanja po kojem učitelji izvode nastavu. Program je prilično zahtjevan i traži od učenika veliki trud i redoviti rad. Solfeggio kao teorijski predmet zahtjeva učenje i kod kuće, te vježbe ritma i sluha. Osim dva puta tjedno nastave u školi učenici dobivaju zadaće koje moraju riješiti samostalno kod kuće. Sviranje instrumenta osim dva puta tjedno u školi sa profesorom zahtijeva od učenika i svakodnevno vježbanje kod kuće minimalno 30 minuta. Učenici će na svakom satu dobiti zadaće i vježbe koje trebaju do slijedećeg sata izvježbati. Učenici u 3. razredu dobivaju još jedan predmet: zbor ili komorni sastav gdje se također od učenika očekuje redoviti dolazak jednom tjedno na sat i pripreme za nastupe, naročito u komornim sastavima za što su potrebne dodatne vježbe kod kuće. Često znamo reći, da je glazbena škola i teža od osnovne škole jer zahtijeva jako puno samostalnog rada i obveza od učenika. No, uz sve nabrojano što učenike očekuje, najljepše je ono što slijedi kao nagrada za sav trud, a toga je mnoštvo…osim javnih nastupa, koncerata, zajedničkih druženja, zabave, pohvala itd., ponos i zadovoljstvo, te samopouzdanje kod učenika koje se stvara naučenim i savladanim novim vještinama i znanjima nešto je što kod učenika ostavlja zasigurno najveći trag u njegovu glazbenom razvoju i općenito u životu.

Što očekuje roditelje?

Roditelji, pripremite se! I vas očekuje jedna obaveza više! Roditelj prvenstveno treba djetetu pružati podršku u radu, osigurati mu mjesto i vrijeme za svakodnevnu vježbu na instrumentu, uskladiti ostale obaveze sa glazbenom školom ako ih učenik ima (treninge, tečajeve itd.). Uz to, očekujemo od roditelja da se redovito informiraju, sudjeluju na roditeljskim sastancima, produkcijama i koncertima. Ako je učenik izostao s nastave solfeggia ili instrumenta, roditelj je dužan donijeti ispričnicu ili ga osobno ispričati. Poželjno je da roditelji budu u kontaktu s profesorom instrumenta zbog dobivanja povratnih informacija. Roditelji također, ako žele, uvijek mogu doći u školu na sat instrumenta kako bi se pobliže upoznali sa radom i zadacima koje učenik dobiva.

Zašto upisati glazbenu školu?

Glazba je veoma važna za razvoj svakog djeteta. Brojni su dokazani pozitivni učinci kodndjece koja su pohađala satove glazbenog obrazovanja. Sviranje instrumenta jedna je od najsloženijih motoričkih radnji. Učenje sviranja instrumenta pozitivno utječe na djetetove fizičke i umne sposobnosti, te omogućuje razvoj estetskog odnosa prema umjetnosti. Sviranje instrumenta pozitivno utječe na pravilno držanje, koordinaciju ruku, grubu i finu motoriku ruku i prstiju, poboljšava sposobnost pažnje i duljinu koncentracije, slušanja, strpljenja itd. Istraživanja su pokazala i da učenici koji su glazbeno obrazovani uspješnije rješavaju matematičke zadatke, bolje pamte, imaju više odgovornosti, kreativniji su, uspješniji su na raznim testovima, imaju općenito bolje kognitivne sposobnosti, bolji uspjeh u osnovnoj školi itd.

Pjevanje i sviranje instrumenta, osobito na javnim nastupima omogućuje djetetu da doživi uspjeh, što čini veliku ulogu u izgradnji djetetovog samopouzdanja. Nastupi pred publikom uče ga važnim životnim vještinama - svladavanju stresa i pobjeđivanju treme. Vrlo je značajan i doprinos timskog rada u komornim sastavima, zboru ili orkestru, za prepoznavanje individualne uloge u grupi: kako bi orkestar zvučao dobro svaki sudionik mora pridonijeti tome. Javni nastupi tako uče djecu kako pobijediti strah i preuzeti rizik, što se pokazuje vrlo korisnim vještinama i kasnije, u raznim životnim situacijama.

Uistinu je puno dobrobiti koje nam glazba daje…teško bi bilo nabrojati ih baš sve. No, jedno je sigurno - glazba nas oduvijek motivira i uveseljava! Stoga, dragi naši sadašnji i budući učenici, neka svaki vaš dan bude ispunjen glazbom!

Voditeljica Osnovne glazbene škole
Marijana Pavičić, mag.prim.educ