Ravnatelj: Ivica Radošević
Tajnica: Ljubica Butorac
Voditeljica računovodstva: Ana Brkljačić
Računovodstveni referent: Mandica Hrvoj

Stručni suradnici:
Anka Nikšić
Zvonimir Šimić
Marija Zdunić
Ivana Rukavina

Razredna nastava, matična škola, školska godina 2020./2021.
1.a – Tanja Hećimović
1.b – Vlatka Galac
1.c – Šejla Kolatahi
1.d – Dragana Sokolić

2.a – Kata Milković
2.b – Jasminka Ćaćić
2.c – Anka Štajdohar
2.d – Ankica Valentić
2.e – Vesna Miškulin

3.a – Nikolina Grbac
3.b – Marica Jovanović
3.c – Ljubica Ilievska Radošević
3.d – Lidija Štimac

4.a – Ivanka Živković
4.b – Josipa Svetić Pavelić
4.c – Ana Nikšić
4.d – Katarina Brkljačić (zamjena Ana Brbot Balenović)

Odjeli posebnog programa:
Ivona Hećimović
Katarina Borovac

Odjeli produženog boravka:
Vanja Antić
Sanja Puškarić Delač

PODRUČNE ŠKOLE:
PŠ Smiljan:
1., 3., 4. razred: Marko Franić

PŠ Bilaj:
2., 3., 4. razred: Anamarija Asić

PŠ Brušane:
1., 2.razred:  Kristina Ambrožić

PŠ Lički Novi:
2., 3., 4. razred: Ana Ivanetić

Predmetna nastava, matična škola, školska godina 2020./2021.
5.a – Jelena Majer
5.b – Neda Čačić
5.c – Ana Mesić (zamjena Lana Batinović Maričić)
5.d – Darko Vukić
5.e – Tomislav Vukelić

6.a – Rose Madeleine Došen
6.b – Mirela Miočević
6.c – Antonija Rosandić
6.d – Debora Lukac

7.a – Marinela Božić
7.b – Franje Puškarić
7.c – Hana Štimac
7.d – Đurđica Luketić

8.a – Krešimir Matijević
8.b – Anita Borovac
8.c – Dragica Uzelac
8.d – Damir Vujnović

Željko Uzelac
Antonela Tomljenović
Marija Birkić
Đurđica Luketić
Eni Šafar
Maja Mataija
Paula Perković
Anna Marie Devčić
Marina Brlić
Ivana Duić Smolčić
Tea Katnić
Dalibor Marijanović
Karmela Bušljeta Butković
Andrijana Piasevoli Klarić
Marijana Rukavina
Leonarda Ružička
Jelena Kovačević
Anita Petković
Tomislav Vukelić
Iva Škara

Administrativno – tehničko osoblje:
Enisa Abramović
Antonela Balenović
Josipa Bićanić
Josip Brkljačić
Katarina Marinić
Mario Borovac
Ivan Čanić
Zorka Ćaćić
Lucija Gašljević
Ana Marković
Marina Margetić
Ivanka Miškulin
Kata Sudar
Marica Asić
Kata Pavlić
Dragica Rudelić
Marica Šikić
Mladen Starčević
Mira Štavlić
Đurđica Valentić
Katica Župan