Ravnatelj: Ivica Radošević
Tajnica: Ljubica Butorac
Voditeljica računovodstva: Ana Brkljačić
Računovodstveni referent: Mandica Hrvoj

Stručni suradnici:

Anka Nikšić, pedagoginja

Antonija Prpić, psihologinja

Marija Zdunić, socijalna pedagoginja

Ivana Rukavina, knjižničarka  

Lucija Ratković, logopedinja 

Razredna nastava, matična škola, školska godina 2022./2023.

1.a – Nikolina Grbac
1.b – Marica Jovanović
1.c – Ljubica Ilievska Radošević
1.d – Lidija Štimac

2.a – Ivanka Živković
2.b – Josipa Svetić Pavelić
2.c – Ana Nikšić
2.d – Katarina Brkljačić (zamjena Ana Štimac) 
2.e – Sanja Puškarić Delač

3.a – Tanja Hećimović
3.b – Vlatka Galac
3.c – Šejla Kolatahi
3.d – Dragana Sokolić

4.a – Kata Milković
4.b – Jasminka Ćaćić
4.c – Ana Ivanetić
4.d – Ankica Valentić
4.e – Vesna Miškulin

Odjeli posebnog programa:
Ivona Hećimović
Katarina Uršić 

Odjeli produženog boravka:
Vanja Antić
Maja Mataija

PODRUČNE ŠKOLE:
PŠ Smiljan:
1., 2., 3., 4. razred: Marko Franić (zamjena Ivana Majić Mirić)

PŠ Bilaj:
1., 4. razred: Anamarija Asić

PŠ Brušane:
1., 3., 4. razred:  Kristina Ambrožić

PŠ Lički Novi:
1., 2., 4. razred: Ana Brbot Balenović

Predmetna nastava, matična škola, školska godina 2022./2023.

5.a – Andrea Popović
5.b – Franje Puškarić
5.c – Ana Mesić
5.d – Đurđica Luketić

6.a – Anna Marie Devčić
6.b – Dragica Uzelac
6.c – Karmela Bušljeta Butković
6.d – Damir Vujnović

7.a – Jelena Majer
7.b – Neda Čačić
7.c – Anita Borovac
7.d – Darko Vukić
7.e – Tomislav Vukelić

8.a – Rose Madeleine Pogorilić 
8.b – Marinela Božić
8.c – Antonija Rosandić
8.d – Debora Lukac

Željko Uzelac 

Željka Šikić
Antonela Tomljenović
Marija Birkić
Hana Štimac
Paula Perković
Anna Marie Devčić
Marina Brlić
Ivana Duić Smolčić
Tea Katnić
Dalibor Marijanović
Ivana Biljanić
Andrijana Piasevoli Klarić
Marijana Rukavina
Leonarda Ružička
Jelena Kovačević
Anita Karamarko
Tomislav Vukelić
Iva Škara (zamjena Marina Herceg) 

Administrativno – tehničko osoblje:
Enisa Abramović 
Marica Asić

Antonela Balenović (zamjena Ivana Jelinić Marković) 
Josipa Bićanić
Josip Brkljačić
Katarina Marinić
Mario Borovac
Ivan Čanić
Zorka Ćaćić
Lucija Gašljević
Ana Marković 
Marina Margetić
Ivanka Miškulin
Kata Sudar
Marko Šikić 
Kata Pavlić
Dragica Rudelić
Marica Šikić
Mladen Starčević
Mira Štavlić
Đurđica Valentić
Katica Župan