Kontakt

Osnovna glazbena škola pri OŠ dr. Jure Turića
Miroslava Kraljevića 15
53 000 Gospić

Ravnatelj: Ivica Radošević
tel: 053/658-988

Voditeljica Osnovne glazbene škole: Marijana Pavičić
mob: 098/ 9183-859

Tajništvo: Ljubica Butorac
tel: 053/572-003, 053/658-985
fax:053/572-003

Računovodstvo: Mandica Hrvoj
tel: 053/ 560-142
fax:053/560-142

 

OIB: 81152039635
MB: 03315550
e-mail: ured@os-jturic-gospic.skole.hr

Račun škole: Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR32 2390001 1100399111