Učenici osmih razreda na terenskoj nastavi u HE Sklope u Kosinju

Učenici osmih razreda OŠ dr. Jure Turića posjetili su 9. svibnja 2024. g. Hidroelektranu Sklope u Kosinju. Poludnevni odlazak u Kosinj organiziran je kao terenska nastava u okviru kurikula Tehničke kulture. Vidjeli su i umjetno jezero Kruščica koje je dobilo naziv po selu koje je potopljeno prilikom izgradnje hidroelektrane Sklope. Učenici su išli u pratnji svojih razrednika, učiteljice Tehničke kulture i ravnatelja škole. 

HE Sklope pribransko je postrojenje snage 22,5 MW koje koristi hidropotencijal voda rijeke Like uz branu akumulacije Kruščica. Akumulacijsko jezero Kruščica formirano je u kanjonu rijeke Like izgradnjom nasute brane Sklope (na bruto padu od oko 70 m). Način rada HE Sklope usklađuje se s potrebama reguliranja rijeke Like (bujičnog karaktera) i potrebama rada HE Senj.

HE Sklope izgrađena je za samo jednu godinu, pet mjeseci i 24 dana. Prva vrtnja obavljena je u listopadu 1969. godine, a HE Sklope sinkronizirana je s mrežom u siječnju 1970. godine. Izgradnja HE Sklope predstavljala je veliko dostignuće u izgradnji takvih elektroenergetskih objekata.
 
Izgradnjom nasute brane Sklope visine 81 m i dužine u kruni 210 m u kanjonu rijeke Like formirano je akumulacijsko jezero Kruščica. Brana je zoniranog poprečnog presjeka s koso položenom glinenom jezgrom zaštićenom od unutarnje erozije dvoslojnim filtrima. Kruna brane je na koti 557 m nadmorske visine. U tijelo brane ugrađena je injekcijska galerija, ulazni uređaj s tunelom za temeljni ispust te ulazni uređaj s tunelom i tlačnim cjevovodom kao dovodom do HE Sklope. Na desnoj strani brane izveden je preljev  koji tunelom u stijeni uz desni bok brane odvodi preljevne vode nizvodno od brane i HE Sklope. Zbog akumuliranja vode rijeke Like izgrađeno je umjetno jezero Kruščica za što je bilo nužno potopiti mjesto Sveti Ilija s istoimenom crkvom kao i njegove zaseoke.

U hidroelektranu Sklope ugrađen je jedan agregat snage 22,5 MW vertikalne izvedbe. Turbina je spiralna Francis, snage 23,5 MW i instaliranog protoka 45 m3/s. Uključena je u 110 kV mrežu preko TS Lički Osik i HE Senj. HE Sklope prosječno godišnje proizvodi oko 85 GWh, dok je maksimalna godišnja proizvodnja bila 132 GWh (2014. g.) električne energije.

Sve ove informacije učenici su saznali od djelatnika HEP-a te su se vratili kućama obogaćeni znanjem iz područja energetike koje će im poslužiti u daljnjem školovanju i životu. 

 

Novinarska grupa

Tomislav Vukelić

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3542
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3545
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3549
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3550
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3560
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3562
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3568
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3577
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3580
Osnovna škola dr. Jure TurićaImg 3599
  Novosti - Sve