Obavijest o audiciji za upis u Osnovnu glazbenu školu

Osnovna glazbena škola pri OŠ dr. Jure Turića raspisuje audiciju za upis učenika u 1. razred glazbene škole za šk. god. 2024./2025. Audiciji mogu pristupiti učenici u dobi od 7 - 10 godina. Otvorena su mjesta za instrumente klavir, gitara, tambura, harmonika i violina!

Audicije će se održati u velikom kabinetu Osnovne glazbene škole pri OŠ dr. Jure Turića! 

Za instrumente violinu, tamburu i harmoniku audicija je 25. lipnja od 13:00 do 16:00 sati.

Za instrumente klavir i gitara audicija je 26. lipnja od 13:00 do 16:00 sati.

 

Za sve dodatne informacije kontakt br.: 098/918-3859

Voditeljica Osnovne glazbene škole, Marijana Pavičić

  Novosti - Sve