S obzirom na ukidanje epidemioloških mjera, pozivamo sve zainteresirane građane (rekreativce) da putem elektroničke pošte iskažu interes za korištenje sportskih dvorana u vlasništvu OŠ dr. Jure Turića u rekreativne svrhe. 

Zamolbe se mogu podnijeti do srijede 27. travnja 2022. godine u 16:00 sati putem elektroničke pošte: ured@os-jturic-gospic.skole.hr 

Po završetku javnog poziva organizirat će se zajednički sastanak svih prijavljenih na kojem će se dogovoriti termini i raspored korištenja te uz suglasnost školskog odbora potpisati ugovor s OŠ dr. Jure Turića.

Korištenje dvorana u rekreativne svrhe počet će u ponedjeljak 2. svibnja 2022. godine. 

NAPOMENA: 
Svi klubovi i sportske udruge koji imaju ugovore s OŠ dr. Jure Turića nastavljaju koristiti sportske dvorane prema dosadašnjim terminima i rasporedu. 

Ivica Radošević
Ravnatelj OŠ dr. Jure Turića

  Novosti - Sve