Marijana Pavičić - četvrtkom 15:15-16:00 h

Slaven Stilinović - ponedjeljkom 16:30-17:15 h

Dino Jelinić  - utorkom 13:30-14:15 h

Erika Radusinović - ponedjeljkom 16:45-17:30 h

Danko Ivšinović - ponedjeljkom 11:30-12:15 h

Igor Martinek - srijedom 18:30-19:15 h

Jelena Ivanović - utorkom 11:30-12:15 h

Paulo Rušnov - ponedjeljkom 17:15-18:00 h

  Osnovna glazbena škola - Sve