Učenici koji su zadovoljili bodovni prag na audiciji i ostvarili pravo upisa u 1.r. osnovne glazbene škole su:

1. Karla Klobučar
2. Karla Ivanetić
3. Šimun Kolačević
4. Matej Pražić
5. Nikola Ivšinović
6. Rita Orešković
7. Valentina Biljan
8. Lisa Isaković
9. Lukas Kovačević
10. Marko Pavičić
11. Luka Dejanović
12. Gabriela Franjić
13. Dora Murgić
14. Rafaela Došen
15. Karmen Balenović
16. Marko Vujnović
17. Antonija Mataija

Upisi novih učenika održat će se u velikom kabinetu glazbene škole:
četvrtak, 9.7.2020. od 14,00-16,00 h
petak, 10.7.2020. od 10,00 – 12,00 h

                                                                  Voditeljica OGŠ, Marijana Pavičić

  Osnovna glazbena škola - Sve