Osnovna glazbena škola pri OŠ dr. Jure Turića raspisuje audiciju za upis novih učenika za školsku godinu 2020./2021.!
Audiciji mogu pristupiti učenici u dobi od 7 – 10 godina. Otvorena su mjesta za instrumente klavir, gitara i violina!
Audicija će se održati u velikom kabinetu Osnovne glazbene škole pri OŠ dr. Jure Turića
17.6.2020. od 13.00 - 16.00 h i
18.6.2020. od 13.00 - 16.00 h.

  Osnovna glazbena škola - Sve