ENCIKLOPEDIJE NA INTERNETU

 

RJEČNICI i PRAVOPISI

JEDNOJEZIČNI RJEČNICI

DVOJEZIČNI RJEČNICI

VIŠEJEZIČNI RJEČNICI

  • EU-dictionary - zastupljeni jezici: engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, nizozemski, švedski, finski, japanski, latinski
  • Babelfish - prevoditelj (14 jezika; nema hrvatskog)

 

ATLASI

 

 

PRIRUČNICI

MEDIJSKA PISMENOST

INTERNET (sigurnost, opasnosti, zaštita, netiquette)

DJEČJA PRAVA I DEMOKRACIJA (GRAĐANSKI ODGOJ)

  • Obrazovanjem do demokracije - Cilj ovog priručnika je pružiti potporu nastavnicima i odgojno-obrazovnim stručnjacima u odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava. Usmjeren je na ključna pitanja o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava, uključujući kompetencije za demokratsko građanstvo, ciljeve i osnovna načela odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava te pristup sudjelovanja cijele škole u odgoju i obrazovanju za demokraciju i ljudska prava.
  • Odrastanje u demokraciji - Odrastanje u demokraciji namijenjeno je učiteljima koji žele integrirati odgoj za demokratsko građanstvo i ljudska prava u svoje svakodnevno poučavanje. Kompletan priručnik pruža cjeloviti školski kurikulum za učenike u osnovnoj školi (od četvrtog do osmog razreda), ali svaka nastavna cjelina također je zaseban odjeljak koji dozvoljava fleksibilnost u svojem korištenju.
  • Živjeti u demokraciji - Ovo je priručnik za nastavnike u Obrazovanju za demokratsko građansvo i ljudska prava, urednike udžbenika te tvorce kurikuluma.  Nastavni planovi daju upute korak po korak te uključuju materijale za učenike kao i dodatne informacije za nastavnike. 
  • Sudjelovanje u demokraciji - Priručnik za nastavnike koji izvode program Obrazovanje za demokratsko građanstvo (Education for Democratic Citizenship- (EDC) i Obrazovanje za ljudska prava (Human Rights Education (HRE), urednike udžbenika za ODGLJP te sastavljače kurikuluma. Nastavni planovi za te lekcije sadrže iscrpne upute i radne materijale za učenike te popratne informacije za nastavnike. Zbog toga je priručnik pogodan za nastavnike-pripravnike i nastavnike-početnike, kao i nastavnike koji uz rad polaze stručno usavršavanje za poučavanje ODGLJP-a.
  • Istraživanje dječjih prava - Ovaj priručnik osmišljen je za nastavnike koji traže alate za poučavanje prava djece učenicima od 1. do 9. razreda obveznog obrazovanja. Priručnik slijedi spiralni nastavni plan i program kako bi djeca mogla istraživati ​​svoja prava iz godine u godinu.
  • Poučavajući demokraciju - Priručnik za učitelje sadrži zbirku vježbi i modela za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava u školama kao i za neformalno obrazovanje. Ovi modeli poučavanja i učenja pružaju okvir koji potiče učenike da postanu aktivni tako što im pruža primjere razumijevanja općih načela demokracije i ljudskih prava.
  • Pokreni promjenu : 40 ideja za rad s djecom i mladima u području različitosti

ZDRAVSTVENI ODGOJ

EKOLOGIJA

PRIRUČNICI ZA UČENJE I POUČAVANJE

  Školska knjižnica - Sve