Završen projekt „KORAK PREMA JEDNAKOSTI 2“

Završen je projekt “Korak prema jednakosti 2”  koji je Grad Gospić  u srpnju 2021. godine prijavio na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV. u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Nakon provedenog postupka ocjene kvalitete projekt je dobio maksimalnih 100 bodova te je Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan 10. rujna 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta prema potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 724.828,80 kn, od čega je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancirala 90% ukupnih troškova, odnosno 652.345,92 kn, a Grad Gospić 10%, odnosno 72.482,88 kn.

Partneri na ovom projektu su bile osnovne škole kojima je Grad Gospić osnivač: Osnovna škola dr. Jure Turića Gospić i Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Cilj projekta bio je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za 16 učenika s teškoćama s područja Gospića, osiguravanjem uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Ovaj cilj je postignut, budući je u sklopu projekta ukupno 16 učenika s teškoćama dobivalo podršku pomoćnika u nastavi.

U školskoj godini 2021./2022. u sklopu ovog projekta zaposleno je 14 pomoćnika u nastavi.

Svi pomoćnici u nastavi su prije početka rada sa učenikom s teškoćama morali proći edukaciju u trajanju od 20 sati, te je u toku provedbe projekta educirano 14 pomoćnika u nastavi. Ostali zaposleni pomoćnici su edukaciju završili prije ovog projekta, većinom u sklopu prijašnjih projekata kojima su se osiguravali pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama, također sufinancirani sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Uskoro kreće provedba projekta „Korak prema jednakosti 3“, koji predstavlja nastavak ovog projekta i kojim će se za sljedeću školsku godinu osigurati pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u osnovnim školama kojima je Grad Gospić osnivač. Trenutno je projekt prošao fazu ocjene kvalitete sa maksimalnih 100 bodova i čeka se Odluka o financiranju i potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ravnatelj

Ivica Radošević, dip. uč. 

  Novosti - Sve