Obavijest o upisu u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./23.

Upis djece u prvi razred osnovne škole

Gdje: Osnovna škola dr. Jure Turića, školska knjižnica

Kada: srijeda, četvrtak i petak, od 25. 5. 2022. do 27. 5. 2022.

           od 8:00 h do 12:30 h

Dokumenti potrebni za upis: domovnica, rodni list, OIB djeteta, JMBG

Na upis donesite rješenje o priznavanju prava na dječji doplatak, ako dijete ostvaruje navedeno pravo, kako biste osigurali pravo na besplatnu prehranu.

U privitku su obrasci koje možete isprintati, popuniti i donijeti na upis: upisnica u školu, upisnica u produženi boravak (ukoliko želite upisati dijete u produženi boravak), suglasnost roditelja.

Važno: pročitajte odluku u privitku koja se odnosi na pravo na besplatnu prehranu

  Novosti - Sve