Obavijest o audiciji za upis učenika u osnovnu glazbenu školu za šk. godinu 2021./2022.

Osnovna glazbena škola pri OŠ dr. Jure Turića raspisuje audiciju za upis novih učenika za školsku godinu 2021./2022.
Audiciji mogu pristupiti učenici u dobi od 7 – 10 godina. Otvorena su mjesta za instrumente klavir, gitara i harmonika!
Audicija će se održati u velikom kabinetu Osnovne glazbene škole pri OŠ dr. Jure Turića 17.6.2021. u 16:00 h!

Marijana Pavičić, voditeljica OGŠ

  Novosti - Sve