REZULTATI AUDICIJE

REZULTATI AUDICIJE

 

 

 

 

 

 

Učenici koji su zadovoljili bodovni prag na audiciji za upis u glazbenu školu su:

HARMONIKA:         

Ime i prezime:               Broj bodova (maksimalan broj bodova je 45):

Josip Biškupić                    43

Dario Šikić                          43

Barbara Kolačević            40

Luka Škrbina                      37

 

GITARA:

Ana Žanić                          45

Ivona Ratković                  41

Mirta Dokozić                    38

Mirna Mataija                    37

Karmen Šarić                    36

______________________________________________________

Antonija Jelinić                 35

Katja Trešnjić                    32

 

KLAVIR:

Gabriela Bezmalinović    45

Jana Bubaš                      44

Lara Pavelić                     43

Klara Matica                     43

____________________________________________________

Iva Stilinović                     42

 

Učenici koji su ispod crte također su zadovoljili bodovni prag na audiciji, no zbog nedovoljnog broja slobodnih mjesta trenutno ih ne možemo upisati. Ukoliko se oslobodi mjesto tijekom školske godine učenici će biti pozvani.  Učenici koji se ne upišu u navedeno vrijeme gube pravo na upis i također će biti pozvan prvi učenik ispod crte.  

Upisi u 1. razred održat će se 1.7.2021. od 10:00 do 12.00 h u glavnom kabinetu glazbene škole.

Voditeljica OGŠ, Marijana Pavičić

  Osnovna glazbena škola - Sve