Obavijest o audiciji za upis u učenika u glazbenu školu za šk. godinu 2022./2023.

Osnovna glazbena škola pri OŠ dr. Jure Turića raspisuje audiciju za upis učenika u 1. razred za školsku godinu 2022./2023. Audiciji mogu pristupiti učenici u dobi od 7 - 10 godina. Otvorena su mjesta za instrumente klavir, gitara i harmonika!
Audicija će se održati u velikom kabinetu Osnovne glazbene škole pri OŠ dr. Jure Turića 23.6.2022. od 16:00 do 19:00 sati! 

Voditeljica Osnovne glazbene škole Marijana Pavičić

  Osnovna glazbena škola - Sve